Personlig träning

Du får träning utformad för att du ska nå dina mål och dina förutsättningar.

Du tränar där du vill och får stöd för att komma vidare.

helenpt

 

Ta hjälp av mig som PT – Personlig tränare när det gäller din träning och kost för att komma i form eller för att ändra din livsstil.

Jag skräddarsyr ditt tränings- och kostprogram så det passar dig så du kan nå just dina mål.

Varför personlig tränare?

Med mig som personlig tränare får du ett träningsprogram som passar dig och din kropp. Vi ser alla olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, gå ner i vikt eller att få en starkare kropp. Jag som personlig tränare analyserar din kropp, dina behov och dina önskemål och utifrån det hjälper dig att träna just det din kropp behöver.

Med rätt träning håller du en jämn utvecklingskurva, ser resultat och minskar risken för skador, både under träningen och i dagliga livet. Skador kan orsakas av felaktig träning, överansträngning. Jag hjälper dig också med att inte tappa motivationen som oftast händer då vi tränar på egenhand efter ett tag då vi inte ser några resultat.  Personlig träning är effektivt vid rehabilitering efter skador för att på ett säkert och bra sätt kunna återgå till full aktivitet igen så snart som möjligt.

Med mig personlig tränare får du ett effektivare, säker, motiverande och utmanande träningspass som gör att du når ditt mål snabbare!

Personlig träning är effektivt.

Hur går det till?

Vi träffas första gången och går igenom dina mål. Vi gör en hälsoanalys och behovsanalys. Sen går vi till i gymmet/eller utomhus/hemma hos dig och gör styrketester och rörelseanalys. Efter testerna ser vi vad du behöver och vad du vill ha hjälp med och lägger upp en plan efter dina mål. Jag filmar eventuellt dig för att lättare kunna korrigera din teknik.

Jag jobbar säkert, effektivt, motiverande och utmanande.

Du kan välja att träna med mig på gymmet, utomhus eller hos dig.

Helen DinPT – Personliga tränare – mobil 070-6060933

Finns som PT i Kalmar  – Kalmar Tennishall

Finns som PT i Stockholm  – Klarabergsviadukten 70.

 

Hälsoanalysen bedömer 100 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status.

 • Ph – värde
 • Signalsubstanser – stresshormoner – dopamin – serotonin – GABA
 • Kolesterol
 • Diabetes screening
 • Kroppssammansättning
 • Vätskebalansen
 • Sköldkörtelns funktion
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Status för vissa mineraler
 • Hur cellens energiomsättning fungerar
 • Grundämnesomsättning
 • Hur cirkulation och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
 • Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte. Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammationsprocesser syretillgången i hjärnan och kan ge depression.
 • Metabolismen, den generella ämnesomsättningen. Om aktiviteten är för hög, går det åt väldigt mycket energi och på sikt ökar risken för utbrändhet.  
 • Hjärt – kärlsystemet. Ger en bild av hjärt-kärlsystemet.
 • Tarmar och matsmältning – Hur fungerar dessa? Här kan vi följa upp och se hur en kostomläggning påverkar tarmarna.
 • Nerver, Kotor – hudområden. Indikationer för kroppsterapi, t ex massage eller naprapati 
 • Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen.
 • Muskel och fettprocent.
 • Sportevaluering. Test före och efter träning visar om sättet att träna/motionera är uppbyggande eller nedbrytande för personen ifråga.

Metoder i ES-teck

Oxymeter

Denna mätning används på alla sjukhus, man sätter oxymetern på ena pekfingret: en grå sond med klämanordning, varifrån det löper ut en sladd.

Oxymetern ger följande data:

 • Syremättnad, SpO2
 • Hjärtfrekvens/puls
 • Artärpulskurva – blodflödet ut i kroppen

Syremättnadsmätning genomförs sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det. Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen.

Gunnar Nyberg vid avdelningen för klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg förutsäger en ökad användning av noninvasiv pulsvågsanalys, speciellt för utvärdering av hjärtmedicinering samt epidemiologisk forskning kring hjärt-kärlsjukdomar.

Hjärtfrekvensvariabilitet, HRV

När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår en oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom är en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.

HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet. Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning.

I Sverige är det främst vid Lunds Universitet som har beforskat HRV, t ex Leif Sörnmo, elektrovetenskapare och professor, TeknD, docent och Olle Pahlm, professor och klinisk fysiolog.

Bioimpedans och galvanisk hudrespons

Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen. Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard.

På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, t ex kronisk inflammation i levern. Spridningen av bioimpedansvågor är relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet samt vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).

Medicinsk informatik

Det är vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar.

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat.

Ett antal algoritmer används i ES Teck i enlighet med peer reviews (kollegial fackgranskning). I ES Teck tar man den medicinska informatiken ett steg längre genom att tillämpa ett korsanalysförfarande för att säkerställa resultaten.

 

Så här går analysen till

Du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. På pekfingeret (vä) fästes en oxymeter som ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen) Ditt blodtryck tas i samband med mätningen. Resultatet syns strax på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder. Vi tittar även på, Det Autonoma nervsystemet, Ryggen, Lymfsystemet, Matsmältningssystemet, Mineralstatus, Natrium/Kalium balansen, Näringsbrister, BMI, vätskebalans, Syreupptag i kroppen, pH-värde. Indikationer om det finns låg eller hög binjure- och sköldkörtelfunktion, om det finns inflammationer i kroppen eller om det finns glukos och insulinobalanser med mera.

Detta är viktigt att notera att vi jobbar med frisk- och livsstilsrådgivning och använder oss inte av diagnostiska medicinska utvärderingsmetoder. Då vänder man sig till sin läkare som arbetar med sjukdomar/diagnostik. Genom denna hälsoanalys jobbar vi med ett förebyggande tänk med rådgivning i kost, träning, avslappning, massage, närningstillskott och livsstilsrådgivning. Vi jobbar för att främja hälsa och förebygga insatser innan sjukdomar uppkommer.

PRIS

Paket- Hälsoanalys XL

* 2 hälsoscreeningar vecka 1&10.
* 10 veckors kost- och träningsprogram som anpassas för dig, online.
* en skriftlig sammanställning och rådgivning inom 3-5 dagar, via mail.
* mailkontakt vid behov .

ERBJUDANDE PRIS: 3495 kr (Ord Pris 4495 kr)

Paket – Hälsoanalys Large

* 2 hälsoscreeningar vecka 1&10.
* en skriftlig sammanställning och rådgivning inom 3-5 dagar, via mail.
* mailkontakt vid behov .

ERBJUDANDE PRIS: 2100 kr (Ord Pris 2500 kr)

Paket – Hälsoanalys Medium

* 1 hälsoscreeningar
* en skriftlig sammanställning och rådgivning inom 3-5 dagar, via mail.

ERBJUDANDE PRIS: 1595 kr (Ord Pris 1695 kr)

Paket – Hälsoanalys Small

* Återbesök – För dig som gjort en analys inom 6 månader.
* 1 hälsoscreeningar
* en skriftlig sammanställning och rådgivning inom 3-5 dagar, via mail.

ERBJUDANDE PRIS: 895 kr (Ord Pris 995 kr)

 

Detta ingår:

10 veckorspaket 1,  livsstilsrådgivning/hälsoanalys

 • vi träffas och gör en hälsoanalys. Vi börjar med att titta igenom dina frågeformulär så vi får veta lite mer om dig.
 •  vi några tester, blodtrycksmätning, vikt samt gör en ES Teck screening. (Screeningen tar några minuter och utförs genom att du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan. Dessutom används en oxymeter som sätts runt det ena pekfingret)
 • vi går igenom testsvaren och screening resultatet kopplat till ditt mående och livstilsvanor. Utifrån detta tar vi fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. De kan handla om mat som medicin, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm
 • du får en skriftlig sammanställning och rådgivning mailad till dig inom 3 dagar.
 • 2 träffar, vecka 1 och vecka 10 då en ny hälsoanalys görs.
 • mailkontakt vid behov under dessa 10 veckor.

10 veckorspaket 2,  livsstilsrådgivning/hälsoanalys

 • Vill du lägga till 10 veckors kostprogram & träningsprogram anpassat för dig. Får inlogg med kostprogram och träningsprogram med videofilmer och beskrivning.