Företag och grupper

Paketpris:

Enbart massage – kommer ut till er arbetsplats – se flik företagsmassage.

Paketpris för företag och grupper: Kostprogram, träningsprogram, tester och behandlingar med massage. Sker i grupper alternativ arbetsplatser. En grupp på minst 10 stycken deltagare.

Här går vi igenom din hälsostatus. Du får information om hur upplägget av dina program med kost och träning kommer se ut. Genom att anlita mig kommer du att få en helhet och hjälp att nå ditt mål. Rätt verktyg och coaching gör att du har det som behövs mot ditt mål. Träningen och kosten styrs helt och hållet utifrån dina förutsättningar, erfarenheter och målsättningar. Jag kontrollerar av ditt startläge och vi tar oss sedan mot ditt mål. Tillsammans kontrollerar vi din rörlighet i kroppens viktigaste och största leder. Ser dina styrkor, svagheter och spänningar i kroppen. Mätning med kaliper, skelettmätning, muskel- och fettprocent, blodtrycksmätning, puls, mått, vikt. Tester som återhämtningstest, syreupptagningstest, andra styrka- och konditionstest, rörlighetstester, PT-pass, kostprogram, kostdagbok, över 300 färdigräknade recept, egen medlemssida att lägga in mått och alla tester för att följa utveckling.

För mer information eller andra upplägg och priser maila helendinpt@gmail.com eller helen.and@telia.com